ใบสมัครเข้าอบรมโครงการ ที่ปรึกษาธุรกิจและการลงทุน รุ่นที่ 20 ( ผู้ประกอบการ 4.0 / เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ by Online )

ปี

( ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ จ่าย ) ใบเสร็จรับเงินออกในนามคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

* กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิตจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลบัตรเครดิต

ใบเสร็จรับเงินมอบให้ในวันปฐมนิเทศ

กรณีผู้สมัครมีข้อสงสัย และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ประสานงานโครงการบริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซชัลแท้นท์ จำกัด 300/35 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หรือ โทร. 0-2920-5406-9 (คุณพิมพา) หรือ e-mail: sumrej2011@gmail.com

CAPTCHA
กรุณายืนยันว่าท่านไม่ใช่สแปม
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.